Detaylar
Tarayıcı Dili : en
Kullanıcı İşletim Sistemi : Other
Otomatik bulunan İndirme Sayfası :
Otomatik bulunan İndirme Linki :
Standart İndirme Linki : alpemix-indir
KVVK Aydınlatma

Alpemix Programında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 
Teknopars Bilişim Teknolojileri tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kurum: 
  Ünvan: Teknopars Bilişim Teknolojileri san. ve tic. ltd. şti.
  Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark B1 Blok No:208
  Email: info@alpemix.com
  Web: www.teknopars.com
  Tel: 0 212 479 39 40

Hangi Bilgiler Kaydedilmektedir?

1- Uygulamanın üye olunmadan kullanılması durumunda:
Üye olmadan kullanma durumunda internet ip adresi, local ip, hangi ip adreslerine hangi tarihte bağlandığı ve ne kadar bağlı kaldığı bilgisi tutulur.
Kullanılan bilgisayarın donanım bileşenlerinden üretilen tekil numara da sisteme kaydedilir. 
Bu bilgilerin yanında programın çalışma anında üretmiş olduğu 9 haneli rakamlardan oluşan id ve 5 haneli rakamlardan oluşan parola
değeri de sisteme kaydedilir.
Bu elde edilen ve sisteme kaydedilen bilgilerin kime ait olduğu bilinmez.

2- Uygulamaya üye olunup ücretsiz kullanılması durumunda:
Üye olan kişinin kullanıcı adı, email ve parola bilgisi sisteme kaydedilir.
ip, localip, tarih, bağlı kalma süresi, hedef bilgisayarın ip adresi, id-parola, tekil numara bilgileri kaydedilirken email ve kullanıcı adı ile birlikte
kaydedilir. Kullanıcının kendisinin oluşturduğu alt gruplar, alt kullanıcı adı ve parolalar da sisteme kaydedilir.

3- Uygulama ücretli olarak kullanılıyorsa:
Ücretli kullanıcı olunabilmesi için öncelikle üye olunmalı. 
Dolayısıyla kullanıcı adı, email ve parola bilgisi sisteme kaydedilir.
Firma ücretli üye olacaksa firma ünvanı,vergi dairesi, vergi no, şehir, adres, telefon bilgileri kaydedilir.
Şahıs ücretli üye olcaksa ad soyad, şehir, adres, telefon bilgileri kaydedilir.
Ödemeyi hangi yöntemle, hangi tarihte yaptığı, kaç adet ücretli üyelik aldığı, ne kadar ücret yatırdığı bilgileri de kaydedilir.
Ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise sadece ilk ve son 4 rakamı kaydedilir. Kart numarasının tamamı, son kullanma tarihi, güvenlik kodu gibi bilgiler kaydedilmez.
Bağlantı esnasında ip, localip, tarih, bağlı kalma süresi, hedef bilgisayarın ip adresi, id-parola, tekil numara bilgileri kaydedilirken email ve 
kullanıcı adı ile birlikte kaydedilir. Kullanıcının kendisinin oluşturduğu alt gruplar, alt kullanıcı adı ve parolalar da sisteme kaydedilir.


Bu Bilgiler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Ücretsiz kullanımdaki ip, süre, tarih gibi bilgiler kişinin aylık ücretsiz kullanım limitini geçip geçmediğinin belirlenmesinde kullanılır.
Ayrıca aynı bilgiler adlî bir olay gerçekleşmesi durumunda da kullanılır. 
Aynı bilgiler, ücretli kullanıcıların hangi müşterisine ne kadar destek verdiğini görebilmesini sağlamak için de kullanılır.

Üye olan kullanıcılardan alınan email bilgisi, kullanıcının şifresini unutması durumunda parolanın tekrar gönderilmesi için kullanımaktadır.

Ayrıca ücretli üyelerin yıllık üyeliklerinin bitimine yaklaşılması durumunda bilgi mesajı, kayıtlı email adresine otomatik gönderilmektedir.
Yine kesilen faturalar ücretli üyelerin kayıtlı email adreslerine otomatik gönderilmektedir.

Ücretli üyelerden istenen fatura bilgileri sadece fatura kesme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Üyelik verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.


Bu Bilgiler Kimlere Aktarılabilir?

Fatura bilgileri, e-fatura veya e-arşiv fatura kesiminde aracı olan firmanın sistemine, yazılım yoluyla otomatik olarak gönderilir. 
Aracı firmanın yazılım sistemi e-fatura veya e-arşiv faturayı keser. 
Fatura kesimi, email ile gönderimi ve kanuni süre boyunca faturanın kayıt altında tutulması işlemini bu aracı firma yapar.
Bu bilgiler fatura kesimi için gerekli olan bu durum dışında herhangi bir firma ile paylaşılmaz.

Bağlantı ile ilgili bilgiler başka bir firma veya kurum ile paylaşılmaz.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya
ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Bu Bilgiler Nerede Tutulur?

Bu bilgiler Türkiye'deki sunucularımızda tutulmaktadır.
Kesilen faturalar ise aracı firmanın sorumluluğunda kendi sisteminde tutulmaktadır.


İki Bilgisayar Arasındaki Trafik Kaydedilir mi?

Bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara alpemix programı ile bağlantı kurulduğunda iki bilgisayar arasında görüntü, yazı ve dosya aktarımı yapılabilir.
Bu bilgilerin hiç birisi bizim sunucularımızda kaydedilmez.
İki bilgisayar arasındaki bağlantı büyük bir ihtimalle bire bir(p2p) olarak kurulur. 
Bu durumda veriler bizim sunucularımıza uğramadan direk iki bilgisayar arasında şifreli olarak akar. 
Teknik nedenlerle bire bir bağlantı kurulmadığı durumlarda veriler bizim sunucularımız üzerinden aktarılır. 
Ancak bu akan veri şifrelidir ve anahtarları sadece bu iki bilgisayar tarafından bilindiği için bizim sunucularımız bu verileri çözemez.
Bu senaryoda bizim sunucularımız şifreli gelen verileri sadece karşı tarafa iletme işlemini yapar.
Şifreli iletişimin teknik anlatımına şu adresten ulaşılabilir: https://www.alpemix.com/tr/sifreli-iletisim


Programı Kullanarak Destek Veren Kişi veya Kurumun Sorumluluğu:

Destek veren kişi/kurum bağlandığı bilgisayarda tam yetkiye sahip olacağı için her türlü bilgiyi, dosyayı, görseli kendi bilgisayarına alabilir
ve o bilgisayar üzerinde her türlü işlemi yapabilir.
Destek veren kişi/kurum ücretli üye ise uzaktan bağlandığı bilgisayarda yaptığı işlemleri video olarak kendi bilgisayarına kaydedebilir.
Kişi veya kurumun uzak bilgisayara bağlandıktan sonra hangi işlemi yaptığını firmamız bilemez. 
Burada kişisel verilerin korunması konusunun yanında karşı bilgisayarda oluşacak her türlü sorunda da sorumluluk uzak bilgisayara bağlanan kişi veya kurumdadır. 
Ücretli bir firma destek verdiği kişiye kendisinin hazırladığı sözleşmeyi, bilgi metnini program üzerinden gösterebilir.


Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması:

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@alpemix.com adresine iletmeniz durumunda 
talepleriniz şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.